Arama

Ara

Akrilik Proses Yardımcıları

Akrilik proses yardımcıları, düşük kullanım oranlarıyla termoplastik üretimlerinde erime akışını kolaylaştıran ve düzenleyen polimer katkı maddeleri grubuna dahildirler.

Genel PVC Uygulamaları

Akrilik proses yardımcıları, düşük kullanım oranlarıyla termoplastik üretimlerinde erime akışını kolaylaştıran ve düzenleyen polimer katkı maddeleri grubuna dahildirler. Sert PVC uygulamaları, işleme yardımcılarının kullanılmaya başlandığı 1950 yılından beri kayda değer bir ilerleme göstermişlerdir. Düşük ısıya ve hafif dayanıklılığa sahip olan PVC, narin ve kırılgan yapısının üstesinden ancak işleme yardımcılarının desteği sayesinde gelebilir.

PRO 30 ilavesi, füzyon zamanını azaltır ve erime homojenliğini geliştirir. Bu özellikler, işlemenin daha yüksek sıcaklıklarda ve daha yüksek üretim hızlarında gerçekleşmesini sağlayarak kusursuz bir yüzey kalitesine sahip nihai ürünler ortaya koyarlar. Bu işleme yardımcısı, düşük molekül ağırlığına sahiptir. PRO 30 kullanımı yüksek erime kuvveti sağlarken kalıp kirlenmesini de azaltır. İşleme yardımcıları, PVC işleme sırasında pek çok avantaj sağlarlar. Bunların en önemlileri; erime kırılmasını önleme ve yüzey iyileştirme, kalıp birikimini azaltma, üretim kapasitesini geliştirme, jel azaltma, işlemeyi iyileştirme ve geri dönüştürülmüş ya da yeniden öğütülmüş reçineleri kullanmadır.

PRO 40 uygulaması, erime kuvvetini ve füzyon zamanını kayda değer bir biçimde geliştirir. PVC zincirlerini birbirine bağlama kapasitesi sayesinde, uzun polimer zincirleriyle erime elastisitesini artırır. Bu özellik, köpük uygulamalarında kullanılmasını mümkün kılar. Yalnızca kusursuz duvar kalınlığı değil, aynı zamanda mükemmel termoform şekillendirme kabiliyeti de sağlar. PRO 40, nihai üründe kusursuz bir yüzey düzgünlüğü ortaya koyarak erime homojenliğini geliştirir.

PRO 60, plastikleşme zamanının daha kısa olması dışında PRO 40 ile aynı özellikleri taşır. PRO 40’a kıyasla %5 ila %10 arasında daha düşük kullanılmalıdır. 

Köpük Uygulamaları

PRO 45, köpük uygulamalarında kullanılmak üzere formülize edilmiştir. PRO 45 ilavesi yoğunluğu kayda değer bir biçimde azaltır ve nihai ürünün yüzeyinin mükemmel olmasını sağlar. Bu işleme yardımcısı, yüksek molekül ağırlığına sahiptir. Eklenti artıkça, gazı eriyik içerisinde tutma kabiliyeti de artar ve böylece daha düşük yoğunluk ve daha iyi köpük ortaya çıkar. Bu yüksek verimliliğe sahip işleme yardımcısının kullanımı sayesinde istikrarlı işleme mümkün hale gelir.

PRO 70, ultra yüksek molekül ağırlığına sahip olan ve köpük borular, köpük levhalar ve köpük doğramalar gibi uygulamalar için tasarlanmış bir akrilik bazlı işleme yardımcısıdır. Ultra yüksek molekül ağırlığı ve daha homojen bir PVC eriyiği oluşturma yeteneği sayesinde köpük borular ve köpük doğramalarda daha iyi mekanik özellikler ve daha verimli sıkma sağlar. Sonuç olarak, daha iyi plastikleştirme, daha düşük tork değeri, daha yüksek erime dayanıklılığı ve daha düşük yoğunluk ortaya çıkar. Geliştirilmiş mekanik özellikleri sayesinde, yıpranmayı engellemek için daha fazla elastisite ve daha iyi katılaşma sağlar. Eriyiklerin mekanik özellikleri, işleme yardımcılarının molekül ağırlıkları ve formülasyon içinde kullanım seviyeleriyle doğru orantılı olarak artar.

PRO 90, köpük uygulamaları ve PVC işlemleri için mükemmel bir proses yardımcısıdır. Ultra yüksek molekül ağırlığına sahiptir ve polar polimer matrisleriyle mükemmel uyumluluk gösterir. Düşük polidispersiteye ve geliştirilmiş eriyik dayanıma sahip olan PRO 90, aynı yoğunlukta daha az doz kullanımına olanak tanır. Aynı zamanda köpük uygulamalarında daha yüksek kalınlık elde etmenize yardımcı olur. PRO 90, yüksek metal ayırma özelliği ve yüzey işlem sorunlarını giderme kapasitesi ile öne çıkarken, sunduğu avantajlar sayesinde de daha üstün bir performans elde etmenizi sağlar.

Kaydırıcılık

PRO 50, kaydırıcı özelliği olan bir akrilik işleme yardımcısıdır. PRO 50 kullanımı PVC eriyiklerinin sıcak metal yüzeylere yapışmaya yatkınlıklarını azaltır ve böylece hem yapışmayı engeller hem de durmadan daha fazla üretim yapılmasını sağlar. Yalnızca kalıp kirlenmesini engellemekle kalmaz, aynı zamanda nihai ürün için daha berrak ve parlak bir yüzey sağlar. Eriyik homojenliği ve ısı kararlılığı sağlayan PRO 50, diğer işleme yardımcıları ile bir arada kullanılabilir. Artan füzyon süresi ve azalan tork da PRO 50’nin formülasyonlarda kullanılması sonucu sağlanan faydalardan bazılarıdır.