Arama

Ara

Kaydırıcılar

Kaydırıcılar; iç, dış ve karma kaydırıcılar olarak kendi içlerinde üç alt gruba ayrılırlar.

Kaydırıcılar (AKLUB®, NAFTOLUBE®), sürtünmeyi azaltmaları sayesinde işlemeyi kolaylaştırdıkları için PVC işlemlerinde oldukça önemlidirler. Örneğin, sert PVC işlemesi kaydırıcılar olmadan mümkün değildir.

Tipik kaydırıcılar şu kimyasal ailelere üyedirler; hidrokarbon mumları, metal stearatlar, yağlı asit esterleri, ester mumları ve amit mumları. Kaydırıcılar; iç, dış ve karma kaydırıcılar olarak kendi içlerinde üç alt gruba ayrılırlar. Bu gruplandırma, kaydırmalarına göre yapılmıştır ve karma kaydırıcı ismini taşırlar.

İç kaydırıcılar, polimer molekülleri arasındaki kuvvetleri zayıflatarak moleküller arası sürtünmeyi azaltırlar. Böylece, polimerlerin akışkanlığını artırarak üretimin artmasını sağlarlar. İç kaydırıcıların çoğu, PVC’nin camsı geçiş sıcaklığını ve bazı diğer özelliklerini düşürürler. Normal şartlar altında dışarı sızmazlar veya köşe kaynağı kuvvetine, yazdırılabilirliğe ve bağlantılara olumsuz bir etkide bulunmazlar.

Dış kaydırıcılar, işleme sıcaklıklarında PVC bileşenleriyle uyumsuzlardır (PVC içinde çözülmez veya homojen olarak dağılmazlar). PVC bileşenleri ile işleme ekipmanının metal yüzeyleri arasında bir ara yüzey görevi görürler ve erimiş PVC’nin işleme ekipmanına yapışmasını engellerler. PVC’nin işleme ekipmanı içerisindeki davranışı, dış kaydırıcının yapısına bağlıdır. Ek olarak, bu maddeler plastikleştirme işlemi sırasında polimer partikülleri arasındaki sürtünmeyi azaltarak, sıcaklık artışını engellerler.