查询

Search

辅助稳定剂

Akdeniz Chemson, PVC’ye spesifik özellikler ekleyen özel kimyasallar üretmektedir.

Akdeniz Chemson, PVC’ye spesifik özellikler ekleyen özel kimyasallar üretmektedir. Co-stabilizatörler grubuna dahil olan tipik ürünler, betadiketonlar (AKSTAB) ve hidrotalsitlerdir (AS serisi).

Betadiketonlar

Akstab® ORL (Steroylbenzoylmethane, SBM)

ORL, özellikle kalsiyum-çinko bazlı veya benzer sistemlerde PVC stabilizatörleri için bir co-stabilizatördür. Isıtma işleminde ortaya çıkan HCl’yi sönümleyerek veya stabilize ederek, performansı olumsuz etkilemeden ilk rengi ve renk kararlılığını geliştirir. Tüm sert, yarı sert ve plastikleştirilmiş PVC uygulamaları için uygundur.

Önerilen kullanım seviyesi; formülasyona, işleme koşullarına ve ürün tipine bağlıdır.

ORL-P, yüksek saflıkta bir SBM’dir. Ekstrüzyon, perdahlama ve plastisol işlemleri için önerilir. Gıda teması uygulamalarında kullanılmak üzere onaylanan ORL-P, aynı zamanda şeffaf uygulamalar için de uygundur.

Önerilen kullanım seviyesi; formülasyona, işleme koşullarına ve ürün tipine bağlıdır.

ORH-Z, çinko metal sabunu içeren ß-diketonun eşsiz ve sinerjik bir kombinasyonudur. PVC ürününün ilk rengini oluşturur ve renk kararlılığını sağlar. Sert, yarı sert ve esnek PVC’de kullanılmakla birlikte, aynı zamanda şeffaf uygulamalar için de uygundur.

Önerilen kullanım seviyesi; formülasyona, işleme koşullarına ve ürün tipine bağlıdır.

ORC-A, PVC uygulamaları için organik bir co-stabilizatördür. Ca-Zn bazlı stabilizatörlerde ilk renk kararlılığını ve ısı kararlılığını sağlamanın yanı sıra, ORC-A özellikle sert gıda dışı uygulamalarda PVC reçinesini stabilize etmek için kullanılmaktadır.

Önerilen kullanım seviyesi; formülasyona, işleme koşullarına ve ürün tipine bağlıdır.

ORZ-A, PVC uygulamalarında kullanılan organik bir co-stabilizatördür. Kalsiyum-Çinko stabilizatörleri ile birlikte kullanıldığında, sinerjik etkiler gösterir.

Halojenlenmiş polimerleri ve özellikle polivinil klorür gibi klorlu polimerleri stabilize etmekteki rolüyle bilinen bir üründür.

Akstab® ORZ-A, PVC ürünlerinin ömrü boyunca ve PVC stabilizatör sektöründeki işlemeler sırasında, Kalsiyum-Çinko bazlı stabilizatörlerde hem renk ve uzun renk dayanıklılığı hem de ısı kararlılığı geliştiren, ender bulunan bir bileşendir.

Dozuna bağlı olarak reolojik bir etki gösterebilir. Bunu telafi etmek için ekstra kaydırıcı gerekebilir.  

Hidrotalsitler

Hidrotalsit, doğada genellikle Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O kimyasal formülüyle bulunan ve tabakalı bir yapıya sahip olan beyaz bir mineraldir. PVC, işleme sırasında ısı ve kesme gerilimi etkileri yüzünden, nihai ürün halindeyken ise UV ışınların etkileriyle bozunmaya uğrar ve buna bağlı olarak yapısındaki Cl ortaya çıkar. Ortama HCl gazı olarak salınan Cl, PVC’nin ilk olarak sarıya dönmesine ve sonra da yanmasına sebep olabilir. Stabilizatörlerden beklenen en önemli görev, salınan HCl ile kimyasal reaksiyona girmeleridir.

Hidrotalsitler PVC stabilizasyonunda oldukça etkililerdir, çünkü olağanüstü anyon değişimi özelliklerinden dolayı çok iyi asit tutuculardır. Zehirli olmayan ve doğa dostu özellikleri sayesinde hidrotalsitler, Ca/Zn bazlı stabilizatörlerin performanslarını oldukça artırmışlardır. Özellikle sert PVC pencere doğrama ve yüksek servis sıcaklıklarına sahip esnek PVC otomotiv kabloları üretiminde kullanılan stabilizatörlerin geliştirilmesinde önemli bir payları vardır. Akdeniz Chemson’da, iki adet hidrotalsit ürünümüz bulunmaktadır. 

AS-01, Magnezyum ve Alüminyum bazlı, PVC uygulamalarında asit tutucu olarak geliştirilen sentetik bir hidrotalsittir. Polimer endüstrisinde (örn. PVC, PE, PS) temel olarak asit tutucu görevinde kullanılır ve polimerik maddelerin özelliklerinin geliştirilmesine ve korunmasına katkı sağlar.  İlaç sektöründe mide asidini nötralize eden bir antiasit olarak da kullanılmasının yanı sıra, hidrotalsitin birçok kullanım alanı mevcuttur.

AS-04, Magnezyum, Çinko ve Alüminyum bazlı, çift katmanlı bir hidroksit yapısına sahip olan sentetik bir hidrotalsittir. Ara katmanlarında yük dengeleyici anyonlar içerir ve özellikle kablo ve pencere doğrama uygulamalarında kullanılmak için geliştirilir.